Īsumā

Iļģi ir atrodami arī Facebook

Iļģi dzīvo arī Draugiem.lv

Klausies mūs iTunes

Mūsu mūzika ir pieejama arī Amazon

 

Latvijas folk radio

Mājās

2012.07.13 21:17:35

Esam atgriezušies mājās no Amerikas, pilni labām emocijām, un par piedzīvoto gribam pateikt paldies daudziem jo daudziem!

Paldies visiem, ar kuru gādību un palīdzību viesojāmies XIII vispārējos
latviešu Dziesmu svētkos! Mēs piedzīvojām neaizmirstamas
diennaktis kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Jūsu nesavtīgais darbs
latviešu tautas, kultūras, tradīciju saglabāšanā un tālākattīstīšanā ir
apbrīnojams! Visu paaudžu kopā būšana, ko pieredzējām,ir aizkustinoša! Paldies visiem Dziesmu svētku rīkotājiem un dalībniekiem!

Paldies Garezera saimei par mūsu uzņemšanu, atsaucību un sadarbību!
Paldies visiem, kas ir strādājuši un strādā, lai tāds Garezers vispār
būtu!!! Paldies jauniešiem, ka mūs pieņēma un saprata! Paldies par
jautājumiem, dziesmām un dančiem!
Paldies visiem,kas mūs ielūdza, gādāja par naktsmājām un dzīvošanu;
vadāja, cienāja un lutināja!
Paldies visiem, kas baudīja mūsu mūziku un kompāniju, dziedāja, spēlēja un
dancoja kopā ar mums!
Īpašie paldies Ērikam Kīnam un Adam Zahl par instrumentiem un
sadarbību, Aijai par mīļumu un gādību, Dacei Ķezberei un Alanam Barr,
kā arī Sprūdžu ģimenei par viesmīlību! Un Dacei vēlreiz paldies- viņa
zina, par ko!!! Paldies Armandam Birkenam un Baibai Bērziņai par palīdzību! Paldies Ērikam Korem par tālā ceļa veikšanu! Paldies Alnim Ceram par kompāniju! Paldies jo daudziem par sarunām un stāstiem!
Paldies par mīļo uzņemšanu!

Un visbeidzot – paldies mūsu draugam un menedžerei Amerikā – Benitai Jaundālderei, bez kuras rūpēm, gādības un palīdzības šis brauciens diez vai būtu noticis!

 

Visu ziņu saraksts