Fresh spots

Iļģi on Facebook

Listen on iTunes

Get music on Amazon

Discography

CD

Spēlēju. Dancoju. Dejoju.
(2017)

1. Mīl katrs baltu maizes riku 3:36
2. Nesmejieti jūs ļautiņi / Es atnācu uguntiņu 3:14
3. Šķērsu dienu saule teka 3:40
4. Diždancis / Diždeja 4:05
5. Visi ziedi izziedēja 3:28
6. Es teciņus vien tecēju 3:29
7. Kāda koka tā laiviņa 2:37
8. Māsas deja 4:11
9. Kāsīt’s tup namiņā 2:42
10. Tautiešami roku devu 3:35
11. Baltu puķu guni kūru 2:50
12. Es gulēju maigu miegu 2:29
13. Tirgus deja / Tirgus dancis 3:40
14. Aud, māmiņa, villainītes 4:11
15. Jūrā gāju naudu sēti / Dižā kurzemnieku gatve 4:36
16. Šķiratiesi zosu pulki 2:54
17. Ābelīte 2:42
18. Līgo danči 5:22
19. Ļauns vakars! Velns palīdz! 3:09
20. Acis veras – aizveras 2:07

CD

Tur kur mīti
(2016)

1. Laima
2. Istabā
3. Oši
4. Māra
5. Jumis
6. Koki
7. Pele
8. Vilks
9. Kumeliņi

CD

Tur Saulīte Pērties Gāja
(2011)

Buy at CD Baby

1. Pirts kurināšana
2. Ceļojums
3. Ceļš
4. Pēršana
5. Lidošana
6. Garā pupa
7. Paldies

CD

Izlase (Compilation)
(2011)

1. Sēju Vēju
2. Ābelīte
3. Sit, Jānīti, Vara Bungas
4. Šķiratiesi Zosu Pulki
5. No Tālienes Es Pazinu
6. Seši Jauni Bandenieki
7. Ačkups
8. Pankūku Virtene
9. Barabolja
10. Šķērsu Dienu Saule Teka
11. Ģežablis
12. Uz Daugavas Es Dzīvoju
13. Aizalaida Sauleite
14. Kas Tur Nāca Pār Jūriņu
15. Jūrā Gāju Naudu Sēti

CD

Īsākās nakts dziesmas (Songs of the Shortest Night)
(2009)

Buy at CD Baby

1. Visu gadu Jānīts nāca
2. Visu gadu Jānīts jāja
3. Jāņu mātes pagalmā
4. Sit, Jānīti, vara bungas
5. Saule brida miglājos
6. Labvakari, rudzu lauks
7. Te staigāj'ši Jāņa bērni
8. Tā sacīja, tā bij' tiesa
9. Jāņu dancis
10. Visi ziedi izziedēja
11. Līgojami, līgojami

CD

Ej tu dejot (Go Dance)
(2008)

1. Diždancis
2. Pankūkas
3. Ačkups
4. Pancakes
5. Dirižablis
6. Hotcakes
7. Barabolja
8. Crepes
9. Subota
10. Pfannkuchen
11. Žemaituks
12. Flapjacks
13. Ģežablis
14. Greek pancakes
15. Ābelīte
16. Spacecakes
17. Rucavietis
18. Latkes
19. Apaļdancis
20. Ligurian Farihata
21. Valsis uguns gaismā
22. Naktskūkas

CD

Ne uz vienu dienu (Not Just For One Day)
(2006)

Buy at CD Baby

1. Oši, kļavi, ozoliņi
2. Tautiet‘s jūdza, bāliņš jūdza
3. Aizalaida sauleite
4. Sola mani māmuliņa
5. Ai, māte, ai, māte
6. Dej, eglīte, lec, eglīte
7. Šķiraties(i), zosu pulki
8. Skaista mana līgaviņa
9. Visi meži guni dega
10. Līgodama upe nesa
11. Viena saule, viena zeme
12. Kodaļa, sprēslīca

Ne uz vienu dienu (Not for Just One Day) is a CD of wedding songs. But this is not an educational collection in the obvious sense; the songs do not form a complete wedding ceremony set. The best-known part of the ceremony — mičošana — is sung about in only one song, Līgodama upe nesa. Instead, Iļģi deals to a much greater extent with the more vague issue of beginning a new stage in one's life.

CD

Totari
(2005)

Buy at CD Baby

1. Kaladū
2. Nerejati ciema suņi
3. Neliedzati čigānami
4. Eima bišu lasuīties
5. Pūti pūti ziemelīti
6. Saulīte gulēja
7. Kam tie svētki
8. Rāmi
9. Ej pelīte
10. Rāmi rāmi
11. Sidrabiņa lietiņš lija

Music for winter solstice. Totari is album of ritualized Christmas music.

CD

Kaza kāpa debesīs (A Goat Climbed Into The Sky)
(2003)

Buy at CD Baby

1. Nesmejieti jūs ļautiņi
2. Rītā rasa krita
3. Šķērsu dienu saule teka
4. Kaza kāpa debesīs
5. Ozoliņš sadega
6. Tiem būs sargāt pavardiņu
7. Es ar sauli saderēju
8. Tumša nakte, zaļa zāle
9. Ozolīti zemzarīti
10. Runā ļaudis ko runā
11. Kas tur nāca pār jūriņu
12. Es gulēju maigu miegu
13. Jūrā gāju naudu sēti

Stylistically, the most richly diverse Iļģi album, yet it retains as its roots the traditional melodies and themes of Latvian folk music and the dainas. The album includes selections from a 7-song cycle composed for the Fire segment of a 15,000-dancer production at the 2003 Latvian Dance Festival. The album features the voices of Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks and Rūta Muktupāvela, Ilga’s mesmerizing violin, Maris on kokle, dūdas (bagpipes), accordion and recorder, Gatis on bass and ġīga, Egons Kronbergs on guitars and Vilnis Strods on drums and percussion. In the first year of its release it reached 17th place in the World Music Charts Europe, and was praised as one of the top twenty world music albums of the year.

CD

Spēleju, dancoju (I Played And Danced)
(2002)

1. Dieviņš veic, dieviņš veic
2. Vai man dieniņ, dvielis trūcis!
3. Saules kunga dzimti ļaudis
4. Spēlēju, dancoju
5. Kas tos zelta taurenīšus
6. Ko tā spēlīt' pušu gāja?
7. Dancis
8. Spēlē, spēlē, Spēlmanīti
9. Jo es greizi izčīgāju
10. Las aiz rokas auksti rauj?
11. Tu man dzēli divām acīm
12. Naktī kapos tev būs iet!
13. Man būs jāmirst?
14. Ko tu ārdies? vai tev prāts?
15. Kas tu esi?
16. Izjāju kalnus
17. Ļaunai varai nepaņemt!
18. Spēlmanīti, stājies!
19. Ha, ha! Kungs, vesels dzēris!
20. gaili nesu, gaili nesu
21. Ļauns vakars! Velns palīdz!
22. Jaunmireli, dzi, nāc šurp!
23. Kungs man teica, esot dzīvs
24. Kul, kul, kul!
25. Nu tik būs viens velna gabals!
26. Vedat Leldi! Taisat kāzas!
27. Kāzas! Hoi! kāzas! Hoi!
28. Visam pāri mana roka
29. Daļa tāda: varam dalīt
30. Guli vēl šo mazo brīdi!
31. Nomirušie ceļas
32. Dziedi, gaili, trešo reizi!
33. Veikti visi kungi, trūdi!
34. Acis veras -- aizveras
35. Rimsti, dēls! Būs tev iet!
36. Ko nu klusi?
37. Tikai trijas asins lāsas
38. Dod šai saulē citiem dzīvi
39. Nu tev dzīslās mana asins
40. Instr.
41. Spēlēju, dancoju
42. Instr.
43. Instr.
44. Dzīvs irrr! Dzīvs irrr!
45. Acis veras -- aizveras (radio edition)

A bold experiment – to explore, alter and interpret the almost canonical lyrics of Latvia's greatest poet, Rainis (Jānis Pliekšāns 1865 – 1929). The result is the group's first folk-rock opera, based almost entirely on new Iļģi musical compositions. It is also the first time Iļģi songs have not included lyrics from the Latvian dainas. Leading characters – and voices – of the production are Gatis Gaujenieks and Rūta Muktupāvela.

CD

Agrie gadi (The Early Years)
(2 CD; 2002)

CD 1
1. Saules meita sagšas raksta
2. Vizi vizi ezeriņi
3. Lēni lēni Dieviņš brauca
4. Es atradu vien' pupiņu
5. Pilna sēta vītoliņu
6. Es apsedzu sav' galdiņu
7. Ai saulīte mēnestiņš
8. Dzīditi mōseņas
9. Kad man beja bolta puče
10. Baltaitiņa jūru brida
11. Mans bāliņis karā jāja
12. Saule brida miglājos
13. Trim kārtām zelta josla
14. Visa zemes zāle zied
15. Viena saule viena zeme
16. Divi divi mēs māsiņas
17. Ar laiviņu ielaidos
18. Vai būs laime vai nelaime
19. Šķir Dieviņi lietus gaisu

CD 2
1. Rāmi rāmi
2. Nerejati ciema suņi
3. Krustimi dejama
4. Kas to teica
5. Kam tie tādi kumeliņi
6. Sveša mote mani sauce
7. Treis mosenas
8. Ozols auga jūrmalā
9. Kokles variācijas
10. Situ koku
11. Skaista mana brāļa sēta
12. Kūkleties kūklēja
13. Zīdi zīdi
14. Stādiju ieviņu

A double album released to celebrate the group’s 20th anniversary in 2001. The first disc features songs from the radio broadcasts in the 1980’s and the second, their recordings from their traditional golden period Rāmi Rāmi album, previously only available on cassette.

CD

Sēju vēju (I Sow The Wind)
(2000)

Buy at CD Baby

1. Kas varēja grožus vīt
2. Sēju vēju
3. Seši jauni bandenieki
4. No tālienes es pazinu
5. Aiz upītes meitas dzied
6. Seši mozi bundzeniki
7. Treis vosoras saturēju
8. Es ar meita dancot gāju
9. Puti puti vēja māte
10. Jūra krāca jūra šņāca
11. Uz Daugavas es dzīvoju
12. Tumsa tumsa kas par tumsu

The journey beyond traditional folk continues. While the Latvian folk essence remains, the group continues to explore new forms of musical expression, adding the drums of Juris Kroičs, and the guitar of Arnolds Kārklis. Gone, however, is the distinctive voice of Māra Kalniņa, who tragically died before the album was begun. In contrast to Saules meita, this album celebrates the manly virtues in Latvian song tradition. The sound and substance of the album celebrates the life, travails and times of Latvian menfolk.

CD

Saules meita (Daughter Of The Sun)
(1998)

Buy at CD Baby

1. Vissbija
2. Tautešami roku devu
3. Sēj, brālīti, kaņepītes
4. Es tev lūdzu
5. Skait māmeņa
6. Bur man' būri
7. Dieva dēli, Saules meitas
8. Māte mani audzēdama
9. Tumsa mani tautās veda
10. Upe saka tecēdama
11. Teku, teku pa celiņu
12. Kalnā kāpu skatīties

In concept and content, their most groundbreaking CD. While dedicated to the archetypal Latvian woman who plays a central role in so many Latvian folk dainas, the spirited arrangements add a new dimension to the traditional sounds and rhythms of Latvian music. Ilga Reiznieces’ voice and violin, and Māris Muktupāvels virtuosity on folk instruments is enhanced by the singing of Mara Kalniņa and the bass guitar and sound engineering of Gatis Gaujenieks.

CD

Riti, riti (Roll Roll)
(1996)

Buy at CD Baby

1. Riti, riti, mēnesi
2. No jūriņas izpeldēja
3. Mildas dziesma
4. Trejs mozenas
5. Riti, saulīt, ritēdama
6. Iebrauca saulīte ābeļu dārzā
7. Stabules dziesma
8. Tumša nakts, zaļa zāle
9. Veltījums Vladimiram Povetkinam
10. Es tev lūdzu, mīļš brālīti
11. Irbes dziesma
12. Doncova zverbulis
13. Jau sauleite aizalaide
14. Mosen' zeile zini nese
15. Mīl katrs baltu maizes riku

The band's minimalist album, reflecting a 4 year period when they performed as a trio, featuring the female voices of Ilga Reizniece and Zane Šmite, and the playing of Māris Muktupāvels. Jānis Abens first introduces guitar into their arrangements.

CD

Bāreņu dziesmas (Orphan Songs)
(1993)

Bāreņu dziesmas
1. Miega dēļ es raudāju
2. Kūko mana dzeguziņa
3. Kaut zinātu to kalniņu
4. Kas zirnīša nenošķina
5. Par kam var pazeit
6. Sveša mote mani sauca
7. Daei muna māmena
8. Kad man beja bolta pūce
9. Cīrulīti mazputniņi
10. Kas tie tādi kas dziedāja
11. Es saulīte drīz pie Dieva
12. Lai es kunga riju kūlu
Šūpuļdziesmas
13. Neba lielas lietas dēļ
14. Miedziņš mani kaitināja
15. Atvelc pelīt miedziņu
16. Kur tu teki miega pele
17. Čuči guli mans bērniņš

Recorded in the 1980's in the studios of Latvian Radio, these songs were never released as an album because of Soviet censorship. They were broadcast as part of several radio programs over a period of years and reflect the style of Iļģi music during their first decade.

CD

Rāmi, rāmi (Gently, Gently)
(MC; 1993)

1. Rāmi rāmi
2. Nerejati ciema suņi
3. Krustimi dejama
4. Kas to teica
5. Kam tie tādi kumeliņi
6. Sveša mote mani sauce
7. Treis mosenas
8. Ozols auga jūrmalā
9. Kokles variācijas
10. Situ koku
11. Skaista mana brāļa sēta
12. Kūkleties kūklēja
13. Zīdi zīdi
14. Stādiju ieviņu

The first Iļģi recording, produced and distributed by the group itself and until recently, only available only on cassette. The songs reveal the group's first experimentations with traditional folk music. This is also the first time they began to describe themselves as a post-folk band.